Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Απαιτούνται Αλλαγές

Αρθρο στην Real News

2014.12.23


Η ελληνική οικονομία είναι σε φάση σταθεροποίησης και εκτιμάται ότι το 2015 θα μεγεθυνθεί. Εύλογες αμφιβολίες, όπως για παράδειγμα, αυτές που προκαλούνται από τη συνέχεια της απομόχλευσης και της πιστωτικής συρρίκνωσης και για το 2015, επηρεάζουν το εύρος και όχι την τάση.
Ωστόσο, οποιαδήποτε εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2015 υπόκειται στις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αν θεωρήσουμε δεδομένες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Αν δεν γίνουν εκλογές, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που θα προκύψει θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις.
Οι διαφαινόμενες εκλογές, ανεξαρτήτως έκβασης, δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την εικόνα για το 2015.
Σε περίπτωση “επανεκλογής” της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής, το 2015 θα είναι έτος σταθεροποίησης και μεγέθυνσης. Ωστόσο, το βασικότερο αποτέλεσμα θα είναι η σταθεροποίηση των χαμηλών μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών, λόγω κυρίως των εμπεδωμένων θεσμών οι οποίοι διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και αποτελούν πηγή προσόδων για τις ανώτερες, κυρίως, κοινωνικά τάξεις
Ο σχηματισμός κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση, δε θα αλλάξει τις τάσεις σταθεροποίησης και μεγέθυνσης. Μετά μία περίοδο αναταραχής – η οποία δε θα αφορά ούτε την συμμετοχή στην ευρωζώνη, ούτε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, παρά τη φημολογία – οι προσδοκίες θα επαναστοιχιθούν και η μεγέθυνση θα κινηθεί γύρω από την εκτιμώμενη. Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση για το 2015, θα είναι η οργάνωση των μακροπρόθεσμων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης και η πορεία επανένταξης στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι μεταρρυθμιστικές τομές, στη θεσμική διάρθρωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες, αναστρέφουν την “υποτίμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου”, αναδιοργανώνουν τη δημόσια διοίκηση, εμπεδώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη όλων στην κοινωνία – και όχι μόνο του 1/2. Γι' αυτές τις κατευθύνσεις απαιτείται άλλη πολιτική από την τρέχουσα.